Cégünk – a PTE Műszaki és Informatikai Karával együttműködve – 2014 óta fogad duális képzésben résztvevő hallgatókat. Ebben a gyakorlat-orientált képzésben az elmélet az egyetemen, míg a gyakorlat vállalkozásunkban folyik.

Duális hallgatóink kiváló szakemberektől tanulnak, korszerű szakismeretekre tesznek szert és lényegesen több időt töltenek a szakma gyakorlásával nálunk, mint hagyományos képzésben részesülő társaik. A teljes tanulmányi időre munkabért kapnak. Ezzel a speciális – Európa más országaiban már korábban bevezetett és jól működő – képzésformával magasan képzett szakemberekként kerülnek ki a munka világába.

A mellékelt fotókon gyártástámogató mérnökeink oktatják duális hallgatóinkat.